school

school
mokykla statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis ir (arba) neformalusis švietimas; 2) Specialiai organizuota augančiosios kartos planingo ir metodiško mokymo ir auklėjimo įstaiga; 3) Mokslo, technikos, meno, pedagogikos ir kt. kryptis, kuriai pradžią duoda vienas žmogus, o vėliau ją plėtoja pasekėjai, pvz., I. Niutono, I. Pavlovo, P. Pikaso, J. H. Pestalocio ir kt. mokyklos, matematikos, pedagogikos, psichologijos mokyklos. Visais laikais stengiamasi atsakyti į klausimą, kokia turi būti mokykla. Nesitenkinama nurodymu, kad joje planingai, nuosekliai, metodiškai mokoma, – keliami mokytojų ir mokinių santykių, bendros darbo atmosferos, mokymo tikslų, turinio ir organizacijos reikalavimai, teigiama, kad reikia atsižvelgti į istorinę situaciją, mokinių interesus, gabumus. Šimtmečiais šie klausimai buvo dėmesio centre, formavosi skirtingos mokymo sistemos, kurios siekė sukurti mokyklos esmės ir paskirties sampratą. atitikmenys: angl. school vok. Schule rus. школа

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • School — School, n. [OE. scole, AS. sc?lu, L. schola, Gr. ? leisure, that in which leisure is employed, disputation, lecture, a school, probably from the same root as ?, the original sense being perhaps, a stopping, a resting. See {Scheme}.] 1. A place… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • school — school1 [sko͞ol] n. [ME scole < OE scol < L schola, school < Gr scholē, leisure, that in which leisure is employed, discussion, philosophy, school < IE base * seĝh , to hold fast, overcome > SCHEME] 1. a place or institution for… …   English World dictionary

 • School 4 — is one of several public elementary schools serving Clifton, New Jersey, United States, as part of the Clifton Public Schools. It is located on West Second Street. It is one of 17 public elementary schools serving the city of Clifton.As of the… …   Wikipedia

 • school — for teaching [OE] and school of fish [14] are different words. The former was borrowed into prehistoric Germanic from medieval Latin scōla, and has since evolved into German schule, Dutch school, Swedish skola, and Danish skole, as well as… …   The Hutchinson dictionary of word origins

 • school — Ⅰ. school [1] ► NOUN 1) an institution for educating children. 2) a day s work at school; lessons. 3) any institution at which instruction is given in a particular discipline. 4) a department or faculty of a university. 5) N. Amer. informal a… …   English terms dictionary

 • school — for teaching [OE] and school of fish [14] are different words. The former was borrowed into prehistoric Germanic from medieval Latin scōla, and has since evolved into German schule, Dutch school, Swedish skola, and Danish skole, as well as… …   Word origins

 • school — [n1] place, system for educating academy, alma mater, blackboard*, college, department, discipline, establishment, faculty, hall, halls of ivy*, institute, institution, jail*, schoolhouse, seminary, university; concepts 287,289 school [n2]… …   New thesaurus

 • School — School, n. [For shoal a crowd; prob. confused with school for learning.] A shoal; a multitude; as, a school of fish. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • School — School, v. t. [imp. & p. p. {Schooled}; p. pr. & vb. n. {Schooling}.] 1. To train in an institution of learning; to educate at a school; to teach. [1913 Webster] He s gentle, never schooled, and yet learned. Shak. [1913 Webster] 2. To tutor; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • School — «School» Canción de Nirvana LP Bleach Publicación 15 de junio de 1989 …   Wikipedia Español

 • School's In — Album par Maceo Parker Sortie 2005 Genre Jazz funk, Soul jazz Albums de Maceo Parker …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”